Søke sponsorstøtte

Vi bidrar gjerne til lokalsamfunnet vårt,  og sponser ulike idrettslag og foreninger som retter seg mot barn og unge i Vågan.

Vi delegerer sponsormidler 2 ganger pr år og søknader bes være oss i hende før 1.april eller 1.sept-24.
Send oss din søknad her:
 

Sponsormidler Lofoten Hydraulikk AS 2024 (google.com)