Tjenester

Prosjektering og commissioning

Vi gjør total prosjektering av det hydrauliske systemet. Her blir det laget flow-skjema, hydraulikk skjema i GA for enklere bygging, commissioning underveis i prosjektet og oppstart.

Flushing

Vi tilbyr profesjonell flushing av ditt anlegg, komplett med turbulens, varme, rensing og partikkeltelling.

Sertifisering av løfteutstyr

Vi er godkjent for sertifisering av løfteutstyr, både gjennom sjøfart hvor vi har A-man, og gjennom Arbeidstilsynet.

Service

Vi utføres service på alle hydrauliske anlegg. Vi har døgnvakt på service telefonen.